A HUSZÁR-PURGLY KASTÉLY ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE
Nógrád megye, Keszeg

Kutatási dokumentáció
Kutatás éve: 2006-2007Átutazóban a nógrádi Keszegen… Az erdőkkel borított dombok között elterülő kis falu főutcáján végighaladva, szépen felújított templomának sziluettje tűnik fel először. Közelébe érve, egy bájos kis kastély látványa készteti megállásra a látogatót. A templomkertben szorgoskodó idős bácsi barátságosan köszönt. Megérezve érdeklődésemet, a metszőollót leteszi és lelkes idegenvezetőként, a kastély egykori szépségét próbálja szavakba önteni. Felidézi a „pompás, festett falu” szobák hangulatát, az egykori park növényeinek illatát, az első pengőcskét, melyet a kertész segítőjeként gyermekkorában, a kastélyban keresett. Majd a háború borzalmairól mesél, amikor a hadikórházzá lett épület termeit szenvedő katonák fohászai töltötték meg, a kert pedig a halál ligetévé változott. Aztán a kezembe került Podhorányi Zsolt „kastélyos könyve”, mely egykori úri lakok falai között játszódott magántörténelmeket idéz. Krónikásai, az emlék és naplóírók: nemes kisasszonyok, politikától visszavonult, megcsömörlött, vagy hajdani tetteikre büszke államférfiak. A könyv rendhagyóan szerkesztett utolsó oldalán, a keszegi kastély az egyetlen ki nem tárja fel generációkon átívelő mikrotörténelmét. Helyette Tibor bácsi, a templom gondnoka mesél. Vallomása nagyon ismerős… E szerény középnemesi rezidencia említését utószónak szánja a szerző. Segélykiáltásnak.

(Kutatási dokumentáció - Előszó)

Built with Indexhibit