A LARARIUM
"Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában és beleisznak majd poharukba"
Az elhalt jóbarátokra vonatkoznak Radnóti képletes sorai, de remekül érzékeltetik, hogyan kell az isteneknek és a túlvilági lényeknek ezt a mindennapi konkrét jelenlétét elképzelnünk az ókori rómaiak életében.


ÉPÜLETES MAGYAR KERTEK
Az elmúlt évszázadok kertjeit bemutató szakirodalomban gyakran bizarr, néha meghökkentő, a legkülönbözőbb kultúrkörökhöz tartozó kerti építmények leírásaival, képeivel találkozunk. Egyesekről, korabeli képzőművészeti alkotásokból szerezhetünk tudomást, másokat, korabeli utazók leírásaiból ismerhetünk meg.

Built with Indexhibit